CHUYÊN MỤC TƯ VẤN:

CÂU HỎI:
Từ lúc lấy chồng đến giờ, mình chỉ có mỗi nguyện vọng là được thay đổi lại cái tên của mình. Cái tên mình quá xấu làm mình cảm thấy xấu hổ truóc đám đông, chồng mình cũng không hiểu, con mình đi học bị bạn bè trêu ghẹo. Mình muốn đổi sang tên khác, nhưng mình hơn 25 tuổi, không biết có đổi được không ạ?

TRẢ LỜI:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị đinh số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì một trong những phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch là “Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.”.

Tại Điều 28 Luật Dân sự năm 2015 quy định: Quyền thay đổi tên
“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.”

Vậy trường hợp của bạn, sau khi nộp hồ sơ yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét bạn có thuộc trường hợp được thay đổi hay không.

Về trình tự, thủ tục và hồ sơ như sau:

Trình tự thực hiện:
– Người yêu cầu đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây.
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Thành phần hồ sơ:
– Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ.CCHT);
– Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch;
– Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch; trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực, trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực;
– Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Đối với các giấy tờ khác như sổ học bạ cấp 3, bằng THPT của bạn:

Căn cứ khoản 2 điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 có quy định thì Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy Khai sinh của người đó.
Đối với mỗi loại giấy tờ của bạn thì có một cơ quan riêng cấp cho bạn. Về nguyên tắc, cơ quan nào quản lý, ban hành, cấp hồ sơ giấy tờ cho bạn thì cơ quan đó có quyền điều chỉnh tên và chữ đệm của bạn trong giấy tờ đó, tuy nhiên phải dựa trên giấy khai sinh của bạn.
Từ các quy định và phân tích nêu trên, Sở giáo dục và đào tạo có thẩm quyền đính chính nội dung ghi trên học bạ và và bằng tốt nghiệp của ban. Bạn có thể đem giấy khai sinh và quyết định cho thay đổi tên và tên đệm của bạn liên hệ với sở GDĐT để làm thủ tục điều chỉnh học bạ và bằng tốt nghiệp. (bạn cần liên hệ tới cơ quan có thẩm quyền trực tiếp để chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cho việc đính chính)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *