CHUYÊN MỤC TƯ VẤN

CÂU HỎI:
Bố mẹ e li dị cách đây mười mấy năm rồi. Bố nhận nuôi em trai, còn em theo mẹ mà hồi xưa em trai còn nhỏ nên không theo bố. Nên mẹ em một mình nuôi hết hai đứa, bố không chu cấp đồng nào cả. Hồi xưa toà án chia đôi đất đai phần của bố với em trai. Bố bán đi mua nơi khác. Giờ em trai em 20 tuổi rồi, về bên bố, bố bảo không cho đất. Nếu muốn đất thì phải bỏ mẹ theo bố, lên ở với bố. Làm cho bố rồi sau này bố mới cho đất. Bố đã lấy vợ bé và có hai con nhỏ rồi ạ. Bây giờ em trai em có kiện bố em được không ạ? Vì bố không nuôi em trai, cũng không chu cấp đồng nào. Bây giờ em trai lớn rồi. Về bố, bố còn không cho đất nữa. Xưa là đất đai chia đôi.vì mỗi người nhận nuôi 01 đứa, bố nhận nuôi mà không nuôi. Bố phải có trách nhiệm chứ ạ?

TRẢ LỜI:
Khi đó bố mẹ bạn ly hôn toà quyết định vấn đề nuôi con và chia tài sản chung của vợ chồng chia đất của bố mẹ bạn thì phần quyền sử dụng đất của ai người đó có quyền định đoạt. Nên việc bố bạn bán đất là không sai phạm. Còn việc bố bạn không nuôi em trai để mẹ bạn nuôi thì khi đó mẹ bạn có thể khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng tại thời điểm đó. Còn hiện tại không có căn cứ gì để em trai bạn khởi kiện bố bạn cả.

Trách nhiệm nuôi dưỡng là vấn đề đạo đức còn toà án sẽ không giải quyết yêu cầu. Khi mẹ bạn nuôi 2 chị em thì có thể khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng còn bây giờ thì em bạn đã trên 18 tuổi không khởi kiện được nữa. Còn đất đó là tài sản toà chia của bố mẹ bạn. Ví dụ như mẹ bạn bây giờ chuyển nhượng phần đất toà chia cho mẹ bạn cũng là toàn quyền của mẹ bạn.

Nguồn ảnh: Internet


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu