Chúng tôi giải hoa ko thành công, nhưng gọi ba nó ko cho thăm con, và nhiều người ch…

Chúng tôi giải hoa ko thành công, nhưng gọi ba nó ko cho thăm con, và nhiều người cho biết ả bỏ con đi chơi qua đêm, bé ở nhà cung cô ( bệnh não)
Bé mình chậm nói, mình có thể làm gì để yêu cầu tòa giải quyết nhanh chóng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *