Cho mình hỏi?

Cho mình hỏi?
Trường hợp Mình không vay tiền tín dụng bên Công Ty tài chính (FeCredit), mà trên CiC báo mình có khoản vay của họ.
Mình nghi ngờ có việc đánh cắp thông tin, gian lận hoặc làm giả hồ sơ vay tín dụng đứng tên Mình.
Vậy, xin hỏi Mình có thể khởi kiện Cty Tài Chính đó không?
Rất mong được tư vấn.
Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *