cho mình hỏi là ông già vợ mình đã mất, lúc trước hứa cho người kia 204 mét vuông (c…

cho mình hỏi là ông già vợ mình đã mất, lúc trước hứa cho người kia 204 mét vuông (chỉ có giấy ủy quyền viết tay), rồi họ bán cho 3 nga khác nhau tổng cộng là 150 mét vuông, trong đó họ tự đứng tên bán cho 2 người, còn người thứ 3 họ cũng đứng bán nhưng ba vợ mình có ký vào với vai trò chủ đất

đáng lẽ ra họ chỉ còn 54 mét vuông để đi hiệp thương, nhưng họ lên dự án kê khai là còn 120 mét vuông

Vậy cho mình hỏi 66 mét vuông họ kê khai khống cho dự án thì mình lấy lại được không và bằng cách nào?

Và vì họ sống k có tình, ba vợ mình cho k, k có lấy đồng nào của họ, giờ họ muốn chiếm đoạt như vậy và k hợp tác, thì cho mình hỏi với giấy ủy quyền viết tay như vậy thì anh em có thể lấy lại toàn bộ đất dc k? (các con lấy lại, ba vợ đã mất)

Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *