Cho mình hỏi là nước ta có quy định nào về bố đơn thân không ạ? Tức là mình không mu…

Cho mình hỏi là nước ta có quy định nào về bố đơn thân không ạ? Tức là mình không muốn cưới vợ. Muốn được xin trứng và nhờ người mang thai hộ, thì được không ạ? Cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *