Cho mình hỏi chồng bị tai nạn lao động mất mình về thưa để lấy tiền về cất…

Cho mình hỏi chồng bị tai nạn lao động mất mình về thưa để lấy tiền về cất nhà vẫn k đưa nói cất cho cháu, nhưng hiện tại k cho cháu Tiền để ăn học, còn chỉ tay vào thẳng mặt mình và chửi mày là người dưng đuổi ra khỏi ra khỏi nhà tao. Mình có phát đơn kiện khi mẹ còn sống chưa Đi bước nữa mà cướp hết tài sản nói nuôi k nổi đưa về nội nuôi có được không?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *