Cho mình hỏi : A mình là người khuyết tật bị câm, nhưng vẫn bình thường và nhận thức…

Cho mình hỏi : A mình là người khuyết tật bị câm, nhưng vẫn bình thường và nhận thức đk mọi việc thì có đk quyền khởi kiện k ạ. Cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *