cho em hỏi nhờ với ạ

em chào luật sư
em là người khiếm thị mong được các luật sư tư vấn
gia đình em có việc nhờ tư vấn
ông bà em có cho bố mẹ em làm nhà lên mảnh đất của ông bà được 12 năm
cho nhưng không có giấy tờ gì làm bằng chứng chỉ nói miệc
có anh em hàng sóm chứng kiến
sau 12 năm ông bà em đuổi gia đình em rỡ nhà đi nhưng gia đình em không rỡ
chú em đã làm cho ông bà em 1 ngôi nhà lên đất của ông bà
giờ ông bà em đã trết
không để lại di chúc
nhà em vẫn đang ở trên ngôi nhà mà nhà em đã làm lên đất của ông bà 12 năm
giờ gia đình em muốn khởi kiện để đòi lại dá chị của ngôi nhà mà gia đình em đã làm lên trên mảnh đất của ông bà
mảnh đất đó chú em đang sử dụng thì gia đình em có khởi kiện được không
Nhà em đến nay là 20 năm giờ còn đang sử dụng
thủ tục như thế nào
mong được luật sư tư vấn
em là người khiếm thị mong được tư vấn


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *