Cho em hỏi nếu bố em ko chia tài sản cho em và ko ghi tên em vào bìa đỏ thì em có đc…

Cho em hỏi nếu bố em ko chia tài sản cho em và ko ghi tên em vào bìa đỏ thì em có đc hưởng quềyn thừa kế ko. ( Bố em lấy vợ hai và bà ấy sinh cho bố 1bé)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu