Cho em hỏi MN

Cho em hỏi MN
E bị c.a bắt giam bằng ở lâm đồng sau đó bảo em nộp phạt ở bưu điện .
Ko biết hình thức như nào với nhận bằng ntn ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *