Cho em hỏi lúc mất cha đã cho em 1 thửa đất nhưng không được công nhận bây giờ em là…

Cho em hỏi lúc mất cha đã cho em 1 thửa đất nhưng không được công nhận bây giờ em làm sổ đỏ thì có cần chữ kí của mẹ và các anh chi em không ? Nếu thiếu 1 người anh không kí nhưng tất cả anh em và mẹ kí có là được không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *