Cho em hỏi. Em và ny em mới quen nhau và cả 2 tự nguyện quan hệ. Quan hệ xong em mới…

Cho em hỏi. Em và ny em mới quen nhau và cả 2 tự nguyện quan hệ. Quan hệ xong em mới biết cô ấy 15t. Em 20t v cho em hỏi nếu bị thưa thì đi tù bao nhiêu năm và có cách nào giảm án k ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *