Cho em hỏi em đi uống cf đậu xe trong khuôn viên quán .đến lúc ra về thì mất xe khôn…

Cho em hỏi em đi uống cf đậu xe trong khuôn viên quán .đến lúc ra về thì mất xe không biết quán có trách nhiệm gì không ? ( quán không có bảo vệ và không có bảng tự bảo quản trông giữ xe)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *