Cho em hỏi : e có 2đứa con

Cho em hỏi : e có 2đứa con
1đứa 4tuổi
1đứa 7thang
Sau khi ly hôn, ck e giữ đứa lớn, e đứa nhỏ vì con còn nhỏ e có được trợ cấp từ ck ko ?
Và nếu cả 2 đứa e nuôi, thì ck có bắt buộc trợ cấp? ( vì ck e bảo với tòa ko trợ cấp)
Và trợ cấp là dựa trên cá nhân của bé hay mẹ đưa ra khoảng cấp?
Xin cho e được biết thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *