Cho e xin hỏi, ko bằng lái, chạy vào đường cấm vậy phạt bao nhui, e mới vi phạm luật…

Cho e xin hỏi, ko bằng lái, chạy vào đường cấm vậy phạt bao nhui, e mới vi phạm luật giao thông lần đầu


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu