Cho e hỏi tí ạ.sổ hồng mẹ muốn chuyển tên cho con gái,nhưng con gái đã có ck rồi.thì…

Cho e hỏi tí ạ.sổ hồng mẹ muốn chuyển tên cho con gái,nhưng con gái đã có ck rồi.thì nhà cửa,đất đai ấy có thành tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân ko ạ.và e muốn đứng riêng mình e thì phải làm sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *