Cho e hỏi nhà 2 mặt trước sau , một mặt là hẻm một mặt là đường số , địa chỉ nhà trê…

Cho e hỏi nhà 2 mặt trước sau , một mặt là hẻm một mặt là đường số , địa chỉ nhà trên sổ là mặt hẻm vậy có đăng bộ đổi giấy ,đổi mặt ,đổi địa chỉ thành mặt đường đc không (vì chiều ngang mặt hẻm hơn 0,01m so với mặt đường số nên theo phong thuỷ tóp hậu k tốt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *