Cho e hỏi mọi người tý ak. Em gái e muốn ly hôn với ck nó. Vi ck nó ăn nhậu đánh bài…

Cho e hỏi mọi người tý ak. Em gái e muốn ly hôn với ck nó. Vi ck nó ăn nhậu đánh bài wa. Nhưng giờ ck nó bắt con nó đi không cho gặp mặt cũng không chịu ly hôn. Giờ e nên lam cách nào để dành đk con ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *