vấn đề tặng cho tài sản cho con dưới 18 tuổi

Cho em hỏi là vợ chồng ly hôn xong rồi mà ông bà nội chia đất cho con em nhưng con em chưa đủ 18 tuổi. Em muốn đứng ra bảo hộ cho con em đến khi đủ tuổi có được không ạ? Xin được tư vấn ạ.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật TNHH Trung Cường. Về yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

            Tại khoản 1 Điều 75 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về quyền có tài sản riêng của con có nêu:

“1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì ông bà nội của con bạn có chia đất cho con bạn thì đây được coi là tài sản riêng của con bạn. Tuy nhiên con bạn chưa đủ 18 tuổi nên sẽ phải có người giám hộ, quản lý phần tài sản này.

Nếu hai vợ chồng bạn ly hôn và bạn được Tòa án quyết định cho nuôi con thì bạn sẽ là người giám hộ của con và có quyền thay mặt con quản lý tài sản và việc quản lý tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Bộ luật dân sự 2015 và Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Cụ thể như sau:

Điều 59 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 59. Quản lý tài sản của người được giám hộ

1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ.

Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được quản lý tài sản của người được giám hộ theo quyết định của Tòa án trong phạm vi được quy định tại khoản 1 Điều này.”

Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

 “Điều 76. Quản lý tài sản riêng của con

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.”

Trên đây là nội dung tư vấn mang tính tham khảo của Tư vấn viên pháp luật thuộc Công ty Luật TNHH Trung Cường. Nếu cần tư vấn chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi qua số Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006184 hoặc gọi đến số 0982102159; 0982211062; 0918247188 để được trả lời thỏa đáng hoặc cung cấp dịch vụ Luật sư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *