cho e hỏi: e làm kinh doanh bắn cá,e có bị c.a quận kiểm tra và niêm phong máy…nay…

cho e hỏi: e làm kinh doanh bắn cá,e có bị c.a quận kiểm tra và niêm phong máy…nay e tự ý tháo niêm phong và tiếp tục kinh doanh thì e sẽ bị xử lý sao ạ..cam on a.c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *