Cho e hỏi : có người cắp ghép ảnh của em đi lên nhóm khác vu khống thì mắc vào tội g…

Cho e hỏi : có người cắp ghép ảnh của em đi lên nhóm khác vu khống thì mắc vào tội gì ạ? E ko biết mọi ng chỉ cho e với ạ. E định làm văn bản ra công an xử lý ạ. Mọi ng giúp e viết đơn e hậu tạ ạ. Cho nó chừa thói đổ vạ cho ng khác đi ạ. E bị bê ảnh 2 lần rồi .?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *