Chào nhóm mình ạ.. Nhóm cho mình hỏi trước đây tôi có nhờ bố tôi đi chuyển tên cho t…

Chào nhóm mình ạ.. Nhóm cho mình hỏi trước đây tôi có nhờ bố tôi đi chuyển tên cho tôi từ sổ hộ khẩu này sang số hộ khẩu khác nhưng không hiểu làm bị sai ở đâu mà bây giờ tôi cần sổ hộ khẩu thì tên tôi lại không có trong sổ hộ khẩu nào. Vậy giờ tôi phải làm sao và thời gian làm lại là trong bao lâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *