Chào mọi người,cho mình hỏi tí thông tin. ,Ba mẹ còn sống,đất do ba mẹ đứng tên giờ …

Chào mọi người,cho mình hỏi tí thông tin. ,Ba mẹ còn sống,đất do ba mẹ đứng tên giờ cho đất con cái có cần anh chị em trong nhà phải đồng ý ký tên mới sang tên cho con không? Mình có hỏi ng làm bên đất người ta bảo phải cần anh chị em trong gia đình đồng ý mới sang tên được.
Cảm ơn!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu