Chào mọi người. Tư vấn giúp em ak. Em đang muốn thuê đất và không biết hợp đồng thuê…

Chào mọi người. Tư vấn giúp em ak. Em đang muốn thuê đất và không biết hợp đồng thuê đất viết như thế nào ở phần vị phạm nếu bên cho thuê lấy lại đất trước thời hạn thì bồi thường như thế nào ak?
Em cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *