Chào mọi người em có việc này nhờ mọi người cho em ý kiến không biết em đúng hay sai…

Chào mọi người em có việc này nhờ mọi người cho em ý kiến không biết em đúng hay sai.
Sự việc là hôm nay em có nói chủ nhà em dời đi thì chủ nhà có nói với em là ngày 1-8-2020 em mới hết hợp đồng. Mà trong khi đó hợp đồng của em có chữ ký của em và chủ nhà luôn lại không có ghi ngày hết hợp đồng là ngày 1-8-2020, em em muốn xem thì chủ hẹn tới thứ 3 em vẫn chờ xem sao.
Mong mọi người có thể dành chút thời gian cho em hỏi vậy là em đúng hay chủ nhà của em đúng. Cảm ơn!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *