Chào mọi người.

Chào mọi người.
E có 1 lô đất hơn 1000m2,hiện tại là đất trồng lúa nước còn lại.nhưng được quy hoạch lên đất trồng cây lâu năm.giờ e muốn chuyển đổi mục đích từ lua nước còn lại lên đất cây lâu năm được ko ạ.e cảm ơn mọi người


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *