Chào mn. Mình cần mn tư vấn. Nhà mình có đất vào quy hoạch để làm đường , gia đình m…

Chào mn. Mình cần mn tư vấn. Nhà mình có đất vào quy hoạch để làm đường , gia đình mình cũng đã ký và nhận đền bù . Nhưng bây giờ nhà nước làm đường chưa đến 50% đất đã quy hoạch của nhà mình , phần còn lại thì nhà nước đem cấp cho người khác và họ đã xây nhà trên đất cũ của nhà mình. Mong mọi người tư vấn mình cần nên làm những gì ạ. Tks mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *