Chào mn..E có trường hợp này cần tham khảo ý kiến mn

chuyện là Chị A và Anh B có hùng vốn mở quán cf.nhưng ban đầu k làm hợp đồng góp vốn..Đến khi quán k kd được..Mọi việc đã xong.Trong quá trình làm có phát sinh chi phí và 2 người cùng nợ 1 khoản nợ chung ở quán cf..

Thì A này đòi làm hợp đồng góp vốn .. đòi làm cho được..lúc dọn quán trả mb anh này k xuất hiện và phó thác cho chị A hết.
E giả định trường hợp nếu làm hợp đồng thì Anh này có thể làm gì..
TH 1: Anh B này muốn làm hợp đồng góp vốn để chứng minh mình có góp vốn vào quán và cầm hợp đồng đó đi kiện Chị A tội phá dỡ,tự ý trả mb khi chưa hỏi ý kiến Anh B và phải bồi thường
TH 2: Nếu không làm hợp đồng góp vốn cho anh B thì k có gì chứng minh anh B là cổ đông trong quán và cũng k chứng minh là anh B có nợ ..
mong mn cho e ý kiến ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *