Chào luật sư!

Tôi bán đất cho ông A Và ông A nhờ tôi trông nom giùm từ 2011 đến nay, bà B mua lại của ông A lúc nào nhà tôi không hề biết ông A cũng không hề báo với nhà tôi.Nay bà B đòi nhận đất, tôi không đồng ý và tôi muốn làm việc trực tiếp với ông A chứ tôi không làm việc với bà B nhà bà B quay ra vu khống tôi ăn cướp đất, ăn trộm hoa màu trên đất và hành hung con tôi sn2007còn kiện tôi ra pháp luật (đất bán cho ông A vẫn trên sổ đỏ nhà tôi) vậy tôi xin hỏi luật sư nhà bà B làm vậy đúng hay sai? tôi đề nghị nhà bà B gọi người bán cho bà B mang giấy tờ hợp lệ liên quan đến đất vào làm việc là đúng hay sai ạ?
Xin tư luật sư vấn ạ, xin cảm ơn nhiều ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *