Chào luật sư và mn Chuyện là ở xã em cách đây 10 năm có một số hộ gia đình muốn vay …

Chào luật sư và mn Chuyện là ở xã em cách đây 10 năm có một số hộ gia đình muốn vay vốn ngân hàng để làm vốn đầu tư chăn nuôi khoảng 40 hộ dân sau khi các hộ đăng kí vay vốn với nhân viên địa bàn của ngân hàng thì nhân viên đó kêu các hộ gđ nộp sổ đỏ để làm thủ tục vay vốn nhưng khi giao sổ đỏ cho nhân viên địa bàn và nhân viên thu lãi người dân chưa được kí kết gì và cũng chưa được nhận tiền bây giờ nhân viên đó đã lợi dụng sơ hở của chúng tôi và ôm tiền bỏ trốn 10 năm nay mà các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa tìm dc Bây giờ ngân hàng lại bắt chúng tôi trả các khoản vay mà chúng tôi đã đăng ký vay theo các hộ gđ mà trong khi đó chúng tôi chưa được ký kết gì với ngân hàng mà chúng tôi chưa nhận dc tiền vậy thì chúng tôi có phải trả hay ko mong mn giúp đỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *