Chào luật sư mình có vấn đề muốn hỏi ạ

Chào luật sư mình có vấn đề muốn hỏi ạ
Chuyện là nhà mình và nhà kế bên dùng chung 1 bờ ao Là dùng để thoát nước sinh hoạt Bờ ao đó là của nhà má mình và nhà kế bên người nữa ao bây giờ má mất không có giấy tờ bị nhà kế bên dành hết Bây giờ nhà kế bên không cho nhà tôi thoát nước nữa bây giờ tôi phải làm sao..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *