chào các vị luật sư,

chào các vị luật sư,

cho mình hỏi giá trị pháp lý của việc kí giáp ranh giới mốc giới như thế, đã kí giáp ranh rồi có thể không đồng với việc kí giáp ranh không.

cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *