Chào các luật sư, lại cho e hỏi về luật đất đai ạ. Đất đấu giá có đc chia tách không…

Chào các luật sư, lại cho e hỏi về luật đất đai ạ. Đất đấu giá có đc chia tách không ạ? Nhà mình hồi xưa có đấu 2 mảnh đất, mỗi mảnh 8m. Bây h muốn tách ra thành một 7m, một 9m có được không? Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *