Chào các bạn trong nhóm. Mình có vấn đề xin các bạn tư vấn: Đó là trường hợp người l…

Chào các bạn trong nhóm. Mình có vấn đề xin các bạn tư vấn: Đó là trường hợp người lao động có tham gia BHXH bắt buộc tại công ty nhưng cư trú tại nơi bị cách lý do Covid19. Vậy thời gian nghỉ cách ly người lao động có được công ty trả lương không? Nếu không được trả lương của Công ty thì có được hưởng chế độ ốm đau của BHXH không.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *