Chào các bác.! Các bác tư vấn giúp e với ạ.! ( khu đất nhà e rộng độ 3ha,gồm cả đất …

Chào các bác.! Các bác tư vấn giúp e với ạ.! ( khu đất nhà e rộng độ 3ha,gồm cả đất canh tác và đất ở?Trong khu đất đó có quặng, cách đây 6 năm Gđ có cho doanh nghiệp vào thuê khai thác quặng được một thời gian bị chính quyền cấm không được khai thác nữa.”bây giờ thi thoảng doanh nghiệp vẫn khai thác quặng trái pháp luật ở khu vực đất khác giáp ranh với đất nhà e và chở quặng đi qua đất nhà e.. bây giờ chính quyền dinh đặt Cái balie ở đất nhà e.. ) như vậy thì phiền hà quá .E thì ko đồng ý.! Các bác tư vấn giúp e a..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *