Chào các bác các anh chị luật sư ạ,cho e hỏi xíu,cảm ơn các a chị rất nhiều… cho e…

Chào các bác các anh chị luật sư ạ,cho e hỏi xíu,cảm ơn các a chị rất nhiều… cho e hỏi biên bản thông báo niêm yết phân chia di sản có trước biên bản phân chia di sản hay là sau…(vì sao bố và mấy O e chưa kí bất kì một tờ giấy biêm bản thỏa thuận nào ở phòng công chứng lại nhận đc bb thỏa thuận ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *