Chao anh e có tranh chấp với cty thương mại điện tử. Hiện tai đang giải quyết tranh …

Chao anh e có tranh chấp với cty thương mại điện tử. Hiện tai đang giải quyết tranh chấp 2 bên. Và họ giữ tiền của e gần 2 tuần e yêu cầu trả họ chưa thanh toán trả. Vậy cho e hỏi theo pháp luật việt nam. Bên kia giữ tiền của e bao lâu thì e được khởi kiện. Và thời gian giữ tiền bao nhiêu lâu là trái pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *