Chào anh/chị, Công ty em đang muốn đăng ký thêm 1 số ngành nghề sau:

1. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Chỉ bao gồm Hoạt động sản xuất phim video) – 5911

2. Quảng cáo – 7310

3. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan – 6311

4. Cổng thông tin (Không bao gồm các hoạt động báo chí) – 6312

5. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí – 9000

6. Hoạt động xuất bản khác – 5819

7. Hoạt động hậu kỳ – 5912

Em muốn hỏi những ngành trên thì có nhưng ngành nào là ngành kinh doanh có điều kiện ạ?

Mong mọi người giúp đỡ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *