CẢNH GIÁC GIẤY UỶ QUYỀN!

CẢNH GIÁC GIẤY UỶ QUYỀN!

Mang quân hàm Trung tá
Cựu sỹ quan đặc công
Bao đồn thù anh phá
Giữ vẹn toàn núi sông.

Khi trở về quê mẹ
Biết bao việc phải làm
Đất nồng nàn sức trẻ
Nhưng như ngựa bất kham.

Anh chỉ quen trận mạc
Giờ ngô nghê giữa đời
Giữa cái thiện, cái ác
Anh lạc loài, chơi vơi…!

Cần vốn 300 triệu
Để đầu tư chăn nuôi
Mà vác 3 sổ đỏ
Đưa hết cho một người!?

Hắn tỷ tê, ngon ngọt
“Phải viết giấy ủy quyền
Thì vay mới chót lọt.… Khác

Công ty luật TNHH Trung Cường, profile picture


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *