cần tư vấn ạ

cần tư vấn ạ
mình mua đất dự án quá hạn mà chưa có sổ vậy làm sao mình lấy lại tiền ạ. thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *