Căn cứ theo điều nầy thì hợp đồng mới được luật pháp công nhân:

Căn cứ theo điều nầy thì hợp đồng mới được luật pháp công nhân:

Theo quy định Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015 thì hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay hoàn trả cho bên cho vay toàn bộ số tiền mình vay và chỉ phải trả lãi khi hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *