Các luật sư tư vấn cho em về luật đất đai với ạ !!!

Trước kia cụ ông đẻ ra bố em có lấy 1 cụ bà khác .Hai cụ lấy nhau không có con chung nhưng cụ bà có 1 con riêng.Sau khi cụ ông mất cụ bà cho con riêng mảnh đất đang ở.Còn cụ bà được xã cấp 1 mảnh đất khác gọi là đất dịch vụ .Cụ bà gọi họ hàng và bố em đến làm giấy giao quyền sử dụng cho bố em có xã đóng dấu năm 1997 .Sau khi được cụ giao quyền sử dụng đất bố mẹ em đổ đất xây cho cụ gian nhà mái bằng và từ đó mang cơm chăm lom cụ .Khi cụ lẫn con riêng cụ đón cụ về và làm di trúc thừa kế mảnh đất của bố mẹ em xây nhà.Theo luật sư gia đình em có nên làm đơn kiện để lấy lại mảnh đất đó không???


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *