Các luật sư cho mình hỏi một chuyện nhé.

Các luật sư cho mình hỏi một chuyện nhé.

Em mình cho người quen mượn tiền thì cần làm giấy tờ gì để đảm bảo sau này lấy lại được vốn?

Cảm ơn các luật sư.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *