Các luật sư cho hỏi: Quy định đất doanh nghiệp không được làm bìa đỏ có hiệu lực từ …

Các luật sư cho hỏi: Quy định đất doanh nghiệp không được làm bìa đỏ có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào ạ? Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *