Các luật sư cho e hỏi:

Các luật sư cho e hỏi:
Em nhập viện mà trong thời gian đó em bị mất bảo hiểm y tế thì e có được hỗ trợ không ạ, vì em đang nộp đơn làm lại bảo hiểm rồi ạ, em cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *