Các luật sư cho e hỏi vs ạ.

Các luật sư cho e hỏi vs ạ.
Theo em được biết thì khi cảnh sát giao thông thực hiện dừng phương tiện giao thông phải có chuyên đề đối với kiểm tra hành chính. Hoặc phải trực tiếp hoặc thông qua các thiết bị nghiệp vụ, trực tiếp được người dân tố giác thì mới được dừng phương tiện để kiểm tra và sử phạt
Nhưng e tham gia giao thông k có lỗi j hết. Khi hỏi về chuyên đề kiểm tra hành chính thì k có liệu các anh giao thông có được kiểm tra giấy tờ xe của e k ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *