Các luật sư cho e hỏi với ạ. Bên e muốn thanh lý hợp đồng giữ xe này. Nhưng giờ khôn…

Các luật sư cho e hỏi với ạ. Bên e muốn thanh lý hợp đồng giữ xe này. Nhưng giờ không liên lạc được với bên cho thuê và cũng k biết giờ họ đang ở đâu; trong hợp đồng này cũng không nhắc gì đến thời hạn hợp đồng. Có cách nào để thanh lý hợp đồng này không ạ. Mong mọi ng giúp e với ạ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *