Các luật sư cho e hỏi, Khoản vay 400t Agribank đã đến hạn trả gốc mà Ko trả dk ngân …

Các luật sư cho e hỏi, Khoản vay 400t Agribank đã đến hạn trả gốc mà Ko trả dk ngân hàng kiện ra toà mình có hẹn mỗi tháng trả 10t dk Ko ạ.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *