CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ (CHI PHÍ HỢP LÝ)KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ (CHI PHÍ HỢP LÝ)KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chi phí hợp lý được trừ là những chi phí cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi trợ cấp … và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng những điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải… Khác

CÔNG TY LUẬT TNHH TRUNG CƯỜNG MỞ RỘNG LĨNH VỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ PL SANG TƯ VẤN THUẾ VÀ TÀI CHÍNH
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận quy định pháp luật về Thuế, tài chính, kế toán chính xác, hiệu quả, ngăn ngừa các rủi ro trong kê khai thuế, Công ty Luật Trung Cường mở rộng lĩnh vực tư vấn:

1. Tư vấn chính sách Thuế, tài chính
2. Lập, kiểm tra, sửa đổi Báo cáo tài chính
3. Tư vấn hoàn thuế, quyết toán thuế
4. Tư vấn thủ tục khiếu nại thuế
5. Kiểm tra, rà soát hồ sơ thuế của doanh nghiệP
6. Các dịch vụ tư vấn thuế, tài chính, kế toán khác

Những lợi ích mà Luật Trung Cường mang lại:

– Hỗ trợ, tư vấn toàn diện các vấn đề về thuế,… Khác

Công ty luật TNHH Trung Cường, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'A LUẬT TRUNG CƯỜNG Người dẫn đường tận tụy Tư vấn Thuế đáp chính các thắc mắc chính sách thuể Kiểm tra BCTC kiểm tra Lập,kiếmtra,suad‘ sửa đối Báo cáo tài hính heo đúng quy định pháp luật TƯVẤN THUẾ TÀI CHÍNH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Kiểm tra nội bộ Kiếm a, soát thuể của doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đùng quy định Quyết toán Thuế Tư vấn hoàn thuế, Quyết toán thuể'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *